Header

Příložný snímač teploty MTFS-P

Použití:

Snímače jsou určeny pro měření teplot v uvedených teplotních rozsazích s přímým připojením do frekvenčního nebo digitálního vstupu PLC.

Popis:

Snímač má frekvenční výstup pro PLC. Tento výstup má volitelné dvě varianty. První variantou je prostý frekvenční výstup s parametry uvedenými v technických údajích. Výstupem je lineární změna frekvence v závislosti na měřené teplotě. Ve druhé variantě je tento výstup 14. bitově vydělen.

Výstup převodníku snímače je určen pro frekvenční vstup automatu (f1), nebo k přímému připojení do digitálního vstupu automatu (f2). V tomto případě se provádí měření délky periody a z té se vhodným programem vypočítá velikost měřené veličiny. Odpadá tedy nutnost použití analogových vstupů pro měření analogových veličin. Výstup snímače je galvanicky oddělen optronem.

Výpis části programu XPRO pro obsluhu převodníku

Technické údaje:

Napájení 24 V DC
Odporový snímač NI 5000 nebo NI 6180
Měřící rozsah viz tabulka
Třída přesnosti odporového snímače A až D standardně B
Výstupní signál
f1 1640 - 8200 Hz 24 V šš, 35 mA
f2 f1 / 16384 24 V šš, 35 mA
Přesnost 0,6 %
Pracovní poloha libovolná
Krytí IP 65

Měřící teplotní rozsahy:

1 -30 až +60 °C
2 0 až +150 °C
3 0 až+90 °C
MTFS-P
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010