Header

Hladinový spínač MHS 8AC.3

Použití:

Hladinový spínač je určen ke spínání motoru třífázového čerpadla s možností jištění. Jednotka je kompletním řešením ovládání čerpadla k jeho zabezpečení proti chodu bez vody a k udržování požadované výšky hladiny v nádrži.

Popis:

K vyhodnocení výšky hladiny je použit hladinový spínač MHS 8AC-DIN doplněný o silový stykač, motorový spouštěč a jištění pomocných obvodů. Vlastní spínač je tvořen deskou plošných spojů na které jsou umístěny veškeré prvky spínače včetně připojovací svorkovnice, síťového transformátoru a výstupního relé. Hladinový spínač dovoluje přímé připojení tlakového spínače. Provozní stavy hladinového spínače jsou indikovány diodami LED. Zelená LED indikuje přítomnost síťového napájecího napětí - PŘIPRAVENO, žlutá LED indikuje sepnutý provozní stav - sepnutí kontaktu výstupního relé - PROVOZ. Rudá LED indikuje sepnutý stav tlakového spínače ( bude-li použit). Pomocné obvody jsou jištěny jednofázovým jističem, motor čerpadla motorovým spouštěčem. Jeho hodnotu je nutno blíže specifikovat při objednávce. Sestava je umístěna v plastové skříni s vývodkami s krytím IP54. Skříň má průhledná plastová dvířka, a tak je obsluha velmi snadná, současně lze sledovat provozní stavy indikované diodami LED.

Technické údaje:

Napájecí napětí 230/400 V, 50 Hz, ±5 %
Příkon 7 VA
Zatížitelnost 16A - 230/400 V, 50 Hz
Napájení sond 12 V, 150 Hz
Max. kapacita kabelu sond 10 nF
Teplota okolí -15°C až 40°C
Vlhkost okolí max 75%
Krytí IP 54
Doporučená pracovní poloha vývody spodem
Rozměry 198 x 225 x 100 mm
MHS 8AC.3
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010