Header

Hladinový spínač MHS 8AC.2

Použití:

Hladinový spínač je určen ke spínání motoru třífázového čerpadla. Lze jej použít k zabezpečení čerpadla proti chodu bez vody, k udržování požadované výšky hladiny v nádrži a signalizaci výšky vodního sloupce.

Popis:

K vyhodnocení výšky hladiny je použit hladinový spínač MHS 8AC doplněný o přívodní svorkovnici silový stykač a jištění pomocných obvodů.. Vlastní spínač je tvořen deskou plošných spojů na které jsou umístěny veškeré prvky spínače včetně připojovací svorkovnice, síťového transformátoru a výstupního relé. Hladinový spínač dovoluje přímé připojení tlakového spínače. Provozní stavy hladinového spínače jsou indikovány diodami LED. Zelená LED indikuje přítomnost síťového napájecího napětí - PŘIPRAVENO, žlutá LED indikuje sepnutý provozní stav - sepnutí kontaktu výstupního relé - PROVOZ. Rudá LED indikuje sepnutý stav tlakového spínače ( bude-li použit). Celá sestava je umístěna v plastové skříňce s vývodkami - krytí IP 54. Jištění je nutno řešit externím jistícím prvkem ( jistič, motorový spouštěč).

Technické údaje:

Napájecí napětí 230/400 V, 50 Hz, ±5 %
Příkon 7 VA
Zatížitelnost 16A - 230/400 V, 50 Hz
Napájení sond 12 V, 150 Hz
Max. kapacita kabelu sond 10 nF
Teplota okolí -15°C až 40°C
Vlhkost okolí max 75%
Krytí IP 54
Doporučená pracovní poloha vývody spodem
Rozměry 230 x 200 x 90 mm
MHS 8AC.2
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010