Header

Hladinový spínač MHS 8AC DIN

Použití:

Hladinový spínač je určen ke spínání elektrických obvodů v závislosti na výšce hladiny vodivé kapaliny. Lze jej použít k zabezpečení čerpadla proti chodu bez vody, k udržování požadované výšky hladiny v nádrži a signalizaci výšky vodního sloupce.

Popis:

Vlastní spínač je tvořen deskou plošných spojů na které jsou umístěny veškeré prvky spínače v četně připojovací svorkovnice, síťového transformátoru a výstupního relé. Kontakt relé umožňuje přímé spínání jednofázového čerpadla stykače nebo signalizačních obvodů. Hladinový spínač dovoluje přímé připojení tlakového spínače. Provozní stavy hladinového spínače jsou indikovány diodami LED. Zelená LED indikuje přítomnost síťového napájecího napětí - PŘIPRAVENO, žlutá LED indikuje sepnutý provozní stav - sepnutí kontaktu výstupního relé - PROVOZ. Rudá LED indikuje sepnutý stav tlakového spínače ( bude-li použit). Deska plošného spoje snímače je vestavena v krabičce s přichycením na lištu DIN.

Technické údaje:

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz, ±5 %
Příkon 2 VA
Zatížitelnost 5A - 230V, 50Hz
Napájení sond 12 V, 150 Hz
Max. kapacita kabelu sond 10 nF
Teplota okolí -15°C až 40°C
Vlhkost okolí max 75%
Krytí IP 20
Pracovní poloha libovolná
Rozměry 70 x 90 x 60 mm (4 M DIN)
MHS 8AC DIN
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010