Header

Převodník teplota - frekvence MPTF-NI

Použití:

Je určen k převodu signálu z odporových snímačů NI 5000 1k nebo NI 6180 1k na frekvenci pro další zpracování v PLC.

Popis:

Obvody převodníku jsou osazeny na desce plošných spojů. Tato DPS je umístněna ve dvoudílné plastové krabičce. Výstupní signál má dvě varianty. Frekvenční výstup nebo frekvenční výstup po 14. bitovém vydělení. V prvním případě automat vyhodnocuje změnu frekvence, v druhém délku periody. Výstup je galvanicky oddělen optočlenem. Volba výstupního signálu (f1 / f2) se provádí propojkou. Pro uvedená čidla lze použít teplotní rozsahy podle tabulky.

Výpis části programu XPRO pro obsluhu převodníku

Technické údaje:

Napájení 24 V DC
Vstupní signál NI 5000 1k nebo NI 6180 1k
Výstupní signál
f1 1640 - 8200 Hz 24 V šš, 35 mA
f2 f1 / 16384
Vstupní odpor proudového vstupu cca 500 ohmů
Teplotní rozsah 0 - 50 °C
Vlhkost okolí 75 %
Přesnost 0,6%
Pracovní poloha libovolná
Rozměry 62 x 62 x 38 mm ( 2 M DIN )

NI 5000 1k
1 -30 až +60 °C
2 0 až +150 °C
3 0 až +90 °C

NI 6180 1k
1 -30 až +160 °C
2 0 až +150 °C
3 0 až +90 °C
MPTF-NI
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010