Header

Převodník signálů tenzometrických snímačů MPST 3 V01

Použití:

Převodník slouží k napájení tenzometrických snímačů a převodu jejich napěťového výstupního signálu (0-20 mV) na číselnou hodnotu. Převodník může dále zpracovávat signál ze dvou proudových smyček (0-20 mA / 4-20mA). Tyto hodnoty jsou vysílány komunikační linkou RS 422,RS 485 do řídícího automatu. Převodník je vybaven jedním analogovým výstupem 0-10V, kterým je možné ovládat například servopohon a další zařízení. Datový protokol je zvolen pro snadnou spolupráci s operátorskými panely firmy TECO (ID-04, ID-05). Umožňuje kaskádové zapojení více MPST3 na jedné komunikační lince, a to i v kombinaci s ID-04, ID-05. Na přání je možno použít protokol MODBUS RTU nebo 3964/R.

Popis:

Základen přístroje je jednočipový mikroprocesor s přesným A/D převodníkem. Součástí převodníku je i napájecí zdroj pro tenzometrické snímače. Přípojná místa jsou realizována rozebíratelnými svorkovnicemi. Deska plošného spoje převodníku je vestavěna do dvoudílné plastové krabičky s přichycením na lištu DIN. Rychlost komunikace sériové linky je nastavitelná pomocí přepínače v rozmezí obvykle používaných rychlostí (1 200 - 19 200 Bd).

Technické údaje:

Zdroj pro napájení tenzometru
Napájecí napětí 24 V AC, 50 Hz
Příkon 3 VA
Výstupní napětí pro tenzometry 10 V, 140 mA ( 4 tenzometry 350 ohmů )

Převodník signálů
Vstupní napětí 0 - 20 mV ( 2 mV / V )
Přesnost 0,1% z rozsahu
Rozlišení 20 bitů
Přetížitelnost 10 x ( dlouhodobě )

Digitální vstupy:

Analogové vstupy ( volitelně )
Vstupní proud 0 - 20 mA
Přesnost 0,1% z rozsahu
Rozlišení 16 bitů
Přetížitelnost 2,5 x ( dlouhodobě )

Analogový výstup (volitelně)
Výstupní napětí 0 - 10 V
Přesnost 0,2% z rozsahu
Rozlišení 12 bitů
Zatížení 10 mA / 1kohn
Chyba nuly max. +200mV, typ. 20mV

Datový výstup
Rozhraní RS 422, RS 485 - izolovaná obousměrná komunikace
Rychlost 1200 Bd, 2400 Bd, 9600 Bd, 19200 Bd
Formát dat 1 start bit, 8 bitů, parita, 1 stop bit
Rychlost odezvy datového výstupu max 200 ms

Pracovní podmínky
Provozní teplota 0 až +50 °c
Skladovací teplota -10 až +70°C
Vlhkost okolí 75% ( nekondenzující )
Pracovní poloha libovolná
Krytí IP 20

Mechanické vlastnosti
Materiál NORYL UL 94 V-0
Rozměry 106 x 90 x 60 mm ( 6M DIN )

Údaje pro objednávku:

MPST 3 V01 - abc
a Proudový vstup 0 - neni
1 - 2x 0-20 mA
b Analogový výstup 0 - neni
1 - 0 - 10 V
c Provedení 0 - základní 1 tenzometr
1 - pro 3 tenzometry
2 - pro 4 tenzometry *1

Poznámky: *1) Tenzometry jsou napájeny externím zdrojem MZT01.
Pokud není specifikováno jinak je dodáván převodník MPST3V01 - 111.

Při objednávce provedení pro čtyři tenzometrické snímače (MPST3V01 - xx2) je nutné objednat i zdroj MZT01.

Příklad: Převodník pro tři tenzometrické snímače s analogovým výstupem bez proudového vstupu.
V objednávce: MPST3V01 - 011

Převodník pro čtyři tenzometrické snímače bez analogového výstupu s dvěma proudovými vstupy.
V objednávce: MPST3V01 - 102, MZT01

MPST 3
MPST 3
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010