Header

Převodníky signálů

MPST 2

Katalogový List (pdf)
Převodník signálů tenzometrických snímačů, slouží k napájení tenzometrických snímačů a převodu výstupního signálu na proudový signál 0-20mA.

MPUIF

Katalogový List (pdf)
Převodník proudového a napěťového signálu na frekvenci pro další zpracování v PLC.

MTFP NI

Katalogový List (pdf)
Převodník teplota - frekvence je určen k převodu signálu z odporových snímačů NI 5000 1k nebo NI 6180 1k na frekvenci pro další zpracování v PLC.

MPST 3

Technický popis MPST 3 V01: (.pdf) | (.zip) | Katalogový List (pdf)
Inteligentní převodník tenzometrických snímačů, slouží k napájení tenzometrických snímačů a převodu jejich napěťového signálu na číselnou hodnotu. Převodník může dále zpracovávat signál ze dvou proudových smyček (0-20 mA / 4-20mA). Lze jej doplnit o D/A výstup 0 - 10 V.
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010