Header

Modul připojení automatu MPA

Použití:

Modul slouží k připojení výstupních jednotek PLC, které nejsou vybaveny šroubovacími svorkami, k dalším spínaným prvkům v rozvaděči. Jednotka je tvořena třemi patry desek plošných spojů. Každá deska je opatřena konektorem pomocí kterého je spojena plochým kabelem s automatem. Každá deska má kapacitu čtyři byty. Modul se upevňuje na lištu DIN. Maximální průřez připojovaného vodiče je 2,5 mm2.

Technické údaje:

Celková kapacita 12 Byte
Max. průřez připojovacích vodičů 2,5 mm2
Rozměry 122 x 130 x 70 mm
MPA
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010