Header

Časový spínač MCS 308

Použití:

Časový spínač MCS 308 je jednoúčelová jednotka určená ke spínání solenoidových ventilů látkových filtrů. Umožňuje i další funkce:

  • kontrolu náběhu časovače nebo kontrolu průběhu časovacího cyklu
  • spouštění dvěma vnějšími signály

Popis:

Časovač je tvořen deskou plošných spojů, na které jsou umístěny veškeré prvky časovače, včetně síťového transformátoru a připojovacích rozebíratelných svorkovnic. Zařízení je postaveno na bázi jednočipového mikropočítače 89C51. Jako spínače silových výstupů jsou použita polovodičová relé, každý výstup je vybaven svorkou výstupní fáze a nuly.

Ovládací vstupy jsou galvanicky oddělené 24V DC. Kontrolní výstup OUT1 je kontaktní s nenapájeným přepínacím kontaktem.

Technické údaje:

Napájecí naětí 230 V, 50Hz
Příkon (bez ventilů) 4 VA
Maximální počet výstupů 8
Zatížítelnost výstupů 0,5 A, 230 V, 50 Hz
Kontrolní výstup:
OUT 1 Kontrola náběhu zdroje nebo kontrola průběhu cyklu
Vstupy:
IN1, IN2 24 V DC, 10 mA
Zdroj pro napájení vstupů 24 V DC 50 mA
Teplota okolí max. +55 °C
Vlhkost okolí max. +75%
Krytí IP 00
Rozměry 231 x 88 x 37 mm

Katalogový list ke stažení

Technický popis - textová část

Technický popis - výkresy

MCS 308
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010