Header

Projekční činnost

Projekční činnost naší firmy postihuje oblast projektování v oboru elektro silnoproud, slaboproud a měření a regulace.

V rámci projekčních prací zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu:

  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)
  • vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

Projekční práce provádíme v rámci realizace vlastních zakázek i formou projektování na zakázku pro externího zákazníka.

Hlavní oblastí projektování jsou elektročásti strojních zařízení, technologických zařízení a elektroinstalace budov včetně hromosvodů.

Při projektování pro externího zákazníka jsme schopni poskytnout technickou pomoc při realizaci projektu formou autorského dohledu, dodávek jednotlivých komponentů, uvedení do provozu, případně zajistit příslušné softwarové práce pro řídící systémy.

Pro vytváření projektů a zpracování dokumentace používáme CAD systém. Dalším pomocníkem při návrhu instalace nn, výpočtu zkratových proudů, impedancí smyček atd. se stávají i programy ECODIAL, SICHR, PAVOUK. Jelikož naše firma zajišťuje komplexní dodávku zakázek, máme velikou podporu z celého realizačního týmu a zkušenosti předávané z praxe.

Celý projekční tým se pravidelně účastní školení a seminářů, které jsou v převážné většině zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Jsme držitelem certifikátů od významných firem jako jsou SCHNEIDER ELECTRIC, DANFOSS, SCHRACK, SALTEK, TECO a další.

Díky vzniku UNMZ (úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) se již dnes pro nás stává samozřejmostí on-line přístup k normám a tím může mnohem pružněji a efektivněji docházet ke vzdělávání našich pracovníků.

Vytvořenou projektovou dokumentaci, její změny nebo doplňky je možno předávat i v elektronické formě (*.DWG, *.DXF, *.PDF). Tento způsob je výhodné použít pro rychlou komunikaci zákazník - projektant, kdy jsou minimalizovány dopravní časové prodlevy.

Pro potřeby průmyslové automatizace projektujeme a realizujeme optické trasy včetně zakončení a převodu na metalická vedení pro různá komunikační rozhraní. Spojování optických vláken singlemode a multimode zajišťujeme mechanickými spojkami s útlumem menším než 0,1dB. Pro ověření útlumu je možné provést měření přímou a nebo reflektometrickou metodou a předat zákazníkovi měřící protokol.

Projekční činnost
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010