Header

Pekárna Příbram - Doprava mouky, přísad a výroba těsta

Typický příklad realizace navažovacího centra pro přípravu těsta. PLC ovládá:

  • navažování surovin, celkem je v tomto případě použito 10 dávkovačů.
    Zčásti se jedná o tenzometrické váhy, zčásti o průtokoměry. U dávkovače vody je též řízena teplota vody
  • ovládání hnětače těsta
  • ovládání dopravy těsta z hnětače přes zrací pasy do koše, včetně doplňování těsta do děličky
  • řízení výroby a skladování kvasu

PLC ve své paměti uchovává veškeré informace o pohybech surovin. Aplikace je doplněna programem na PC, který vyhodnocuje pohyby surovin, sleduje stav surovin a umožňuje přípravy receptur. Receptury jsou koncipovány tak, že si zákazník může zvolit nejen poměr surovin, ale může i ovlivnit technologický postup celého procesu Obsluha ovládá celý proces prostřednictvím operátorského panelu, tzn. nepotřebuje pro ovládání PC. Po navolení receptury a požadovaném počtu a velikosti vyrobených díží těsta dá start a pak už jen sleduje a kontroluje celý proces Aplikace je kromě toho doplněna vizualizací, vytvořenou běžným způsobem v systému Promotic. Ta slouží spíše pro servisní účely, není určena pro ovládání technologie.

Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010