Header

Průmyslová automatizace

Průmyslová automatizace, měření a regulace je v současnosti nedílnou součástí prakticky všech technologií a této skutečnosti odpovídá i šíře nabídky firmy MICROCOMP spol. s r.o. Na základě požadavku řešitele technologie jsme schopni vyprojektovat a realizovat řídící systém v konfiguraci přesně odpovídající příslušné technologii. Za součást systému je považováno i řešení způsobů měření binárních (kontakty, koncové spínače apod.) a analogových (teplota, tlak, průtok, množství, vlhkost apod.) hodnot, včetně dodávky příslušných čidel. Další část systému řeší způsob ovládání technologie prostřednictvím silových komponentů (motory, servopohony, ventily apod.), projekt a výrobu příslušných rozvaděčových skříní s instalovanými automatizačními prostředky, především programovatelnými automaty (PLC). Vrcholovým produktem systému je vlastní softwarové vybavení pro řízení technologie, včetně počítačové vizualizace, která poskytuje konečnému uživateli maximální množství informací a maximální komfort při ovládání technologie. Naše firma řeší celou zakázku vlastními pracovníky jako celek, to znamená od projektových prací, přes dodávku veškerých komponentů, montáž zařízení, oživení systému s technologií, až po zaškolení pracovníků uživatele a předání do provozu.

Typické aplikace

Přestože naše firma je schopna spolupracovat s řešitelem prakticky jakékoli technologie, tak v následujících oborech již byly získány zkušenosti z řady konkrétních aplikací.

 • lehká vzduchotechnika (odsávání, ventilace, klimatizace)
 • těžká vzduchotechnika (látkové filtry, elektrofiltry)
 • zdroje tepla (plynové kotelny, výměníky, otopné systémy)
 • pneudoprava (doprava popílku, cementu, vápence a dalších sypkých hmot)
 • potravinářství (doprava a dávkování sypkých a tekutých komponentů, řízení výrobních technologií)
 • zemědělství (řízení technologie výroby krmných směsí)
 • třídírny komunálního odpadu (řízení technologie)

Používaná technika

Pro realizaci systémů průmyslové automatizace a jejich bezproblémový provoz je do značné míry rozhodující kvalita používaných komponentů, se zvláštním důrazem na kvalitu řídících programovatelných automatů. Naše firma je schopna nabídnout aplikaci následujících typů programovatelných automatů, pro které vlastníme a používáme příslušná vývojová prostředí.

Průmyslové řídící automaty:

 • PLC SIMATIC S5, S7 200,300,400 firmy SIEMENS
 • PLC TECOMAT firmy TECO a.s. Kolín
 • PLC GE FANUC
 • PLC Zelio Logic firmy TELEMECANIQUE
 • PLC Micro Logix 1500,1100 firmy ALLEN BRADLEY
 • PLC FX1N firmy MITSUBISHI

Průmyslové zobrazovací panely:

 • Simatic Panel firmy SIEMENS
 • Easy View firmy TECON
 • Quick Panel View firmy FANUC
 • PV300 Micro firmy ALLEN BRADLEY
 • XV.. Panely firmy MITSUBISHI

Pro realizaci vizualizace řízené technologie používáme systémy:

 • PROMOTIC
 • CONTROL WEB
 • INTOUCH
 • WIZCON
 • WIN CC
Created by © SuGi-WebDesign.cz 2009-2010